Monday, February 28, 2005


"Hinding-hindi tayo mapapagod mga kasama sa paglulunsad ng mga EDSA dahil darating din ang araw na tayo na ang siyang nandoon sa Malacanang at ieetsapuwera natin, silang nanlilinlang at nagsasamantala." Posted by Hello


Ang VAT ang siyang pahirap. Habang hindi tinutugunan ng pamahalaan ang mga pundamental na problema ng sambayanan, walang magagawa ang anumang dagdag na buwis. Posted by Hello


Dahil binara ng kapulisan ang daanan patungo sa Mendiola, pinagpatuloy na lamang ng mga estudyante ang kanilang programa. Ganunpaman, nagtagumpay pa rin ang mga kabataan sa kanilang kilos protesta dahil tatlon beses na nabutas ng mga kabataan ang hanay ng mga pulis. Posted by Hello


Ang reaksyonaryong kapulisan at ang kabataang lumalaban. Tunggalian ng puwersa subalit nagmumula sa parehong uring pinagsasamantalahan. Posted by Hello


Ginagatasan ng napakaraming kapitalista-edukador ang sahod at pawis ng mga magulang ng mga dukhang kabataang nangangarap ng magandang kinabukasan. Posted by Hello


Nagpiket ang mga estudyante ng University of the East upang tutulang ang nakaambang pagtaas ng matrikula sa kanilang paaralan. Posted by Hello


Paglundag patungo sa kalayaan. Posted by Hello


"Ang laban ito ay para sa kinabukasan, ng aming pamilya at ng aming mga anak, para sa sambayanang api."  Posted by Hello


Sa paghupa ng mga putok, nananatili ang marubdob na paninindigang ipagtagumpay ang laban. Posted by Hello


Marami pang dapat imulat kasama, mundo ay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo kami ay magpapatuloy. Posted by Hello


"Ang laban ng Asyenda ay laban ng komunidad, laban ng mga bara-barangay at mamamayan." Posted by Hello


"Kung hindi kami lalaban, mamatay na lamang kami sa gutom." Posted by Hello


Magbubukid, magsasaka, nagbubungkal ng lupa. Balang-araw lalagutin din ang tanikala! Posted by Hello


Katibayan ng pagmamay-ari ng Asyenda Luisita. Hindi nakakain ang katibayan, maski ang 9.50 kada linggo. Posted by Hello


Ang lahat ng tanaw ng mata ko ay akin, at lagpas pa sa abot ng tinatanaw mo. Posted by Hello


Pagbabayarin ang mga Cojuangco sa paglason sa tubig-inumin ng isang baryo sa palibot ng asyenda. Dito tinatapon ang lahat ng kemikal na mula sa asukarera. Posted by Hello


Sinarado ng mga manggagawa ang lahat ng gate ng asyenda. kahit ang pinakamalilit na pasukan at labasan ng tao. Para hindi makalabas ang mga asukal at mga tulisan ng kilusan. Posted by Hello


Ang laban ng Iskolar ng Bayan ay hindi hiwalay sa pakikibaka ng magsasaka sa lupa, manggagawa sa sahod. Posted by Hello


"Ang estado ang tunay na terorismo ng bansa." - Nanay Leoning Posted by Hello


Tuloy ang pakikibaka kasama, para sa lupaing binungkal ng dugo at pawis at buhay. Posted by Hello


Ang Sentro ng Tunggalian ng Komprador at Magsasaka. Posted by Hello


Pasismo ng militar. Alagaan ang siyang nasa kapangyarihan. Posted by Hello

Thursday, February 17, 2005


Dagdag na mga litrato ng nagdaang anti-VAT mob sa Senado
 Posted by Hello


Dagdag na mga litrato ng nagdaang anti-VAT mob sa Senado. Posted by Hello


Nagsama-sama ang mga progresibo at sagad-sagarang reaksiyonaryo upang tutulan ang pagpasa ng VAT sa Senado. Posted by Hello

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home