Tuesday, May 10, 2005

Summer Travels: San Benito At Last

Sa wakas, nandito na ako sa kanayunan. Sa may bgy san benito, victoria, laguna. Nakikitira kami rito sa tirahan ni tatay baste at nanay minyang. Si ka baste ay isang kasamang bahagi ng kilusang magbubukid sa Timog Katagalugan. Malapit siya kay ka imelda. Lider magsasaka siya ng kanyang komunidad. May naipanalo nga siyang laban noong araw ukol sa pag-aari ng lupang sakahan. Nakuha nila ang lupang matagal na niyang sinasaka mula sa isang absentee pml. Dati pala siyang escort ni macoy, subalit 1979 nauugnayan na siya ng kilusan. Mula sa dalawang anihan 8 taon nang nakalipas nagmula ang perang pinampundar ng kanyang bahay na yari sa konkreto.

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home