Tuesday, March 08, 2005


Sa gitna ng tubuhan, narito sila. Hindi sila makapagsalita ng Kampampangan o Tagalog man lang. Hinatak mula sa kahirapan ng Negros patungo sa panibagong paglugmok sa tunggalian at kontradiksyon Posted by Hello

Comments:
astig!
 
Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home