Wednesday, February 16, 2005


Tuloy ang laban sa pagsasamantala! Tuloy ang pakikibaka laban sa sistemang nagpapahirap sa mamamayan! Sobra nang pahirap, Patalsikin si Gloria! Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home