Thursday, February 10, 2005


Mariing inirehistro ng mga Iskolar ng Bayan ang kanilang pagtutol sa P357M budget cut sa Pamantasan ng Pilipinas.
 Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home