Tuesday, February 15, 2005


feb 14 mob - mendiola. sa huntahang ito nagtagpo ang maraming magkasintahang aktibista para ipagdiwang ang araw ng mga puso. naisip ko lang, sa panahon ng matinding krisis at kontradiksiyon, nakagugulat na may panahon pa ang sambayanang gunitain ang araw na ito. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home